การดูแลสุขภาพ


การดูแลสุขภาพ

สุขภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก

วันนี้มีหลักการดูแลสุขภาพมาแนะนำกันค่ะ

1. การดูแลสุขภาพโดยการรับประทานอาหาร ในทุกๆวัน เราควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และควรรับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อโดยเฉพาะอาหารเช้าเพราะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดค่ะ

2. การดูแลสุขภาพโดยการขับถ่าย เราควรดูแลเรื่องการขับถ่ายให้ขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอทุกวันน่ะค่ะ

3. การดูแลสุขภาพโดยการแต่งกาย เราควรแต่งกายใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาลน่ะค่ะ

4. การดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกาย ถ้าเป็นไปได้เราควรออกกำลังกายทุกวันน่ะค่ะ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ

5. การดูแลสุขภาพโดยการรักษาความสะอาดของที่พักอาศัย เราควรรักษาความสะอาดของที่พักอาศัยให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมดี อากาศดี ร่างกายจะได้มีสุขภาพกายที่ดีน่ะค่ะ

6. การดูแลสุขภาพโดยการรักษาอารมณ์ เราควรมีการควบคุมอารมณ์ให้ปลอดโปร่ง แจ่มใสตลอดทั้งวัน พยายามอย่าเครียด และอย่าลืมนั่งสมาธิทุกวันน่ะค่ะ

7. การดูแลสุขภาพโดยการพักผ่อน เราควรมีการพักผ่อนให้เพียงพอ เหมาะสมกับเพศและวัย ไม่ควรนอนดึกเกิน 22.00 น. ติดต่อกันหลายวันน่ะค่ะ

8. การดูแลสุขภาพโดยการควบคุมท่าทาง ในการทำงานในชีวิตประจำวัน เราควรใช้ท่าทางและอิริยาบถที่ถูกต้องเหมาะสมน่ะค่ะ

ถ้าเราสามารถทำตามหลักการดูแลสุขภาพทั้งหมดนี้ได้ รับรองว่าเราจะมีสุขภาพที่ดี สดใส แข็งแรงอย่างแน่นอนค่ะ

บทความสุขภาพ น่าสนใจ